WSO S.A. w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Brodowskiej 28
istnieje od 1995 roku i założona została z inicjatywy grupy
producentów owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych. W tych
działaniach grupę producentów wspierała Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu, a także Rejonowa Spódzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Środzie Wlkp.

Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na skupie oferowanej przez akcjonariuszy - członków grupy masie towarowej jej przygotowywaniu do sprzedaży i sprzedawaniu na rynku wewnętrznym i na eksport.

WSO S.A. "POZNANIA" jest firmą młodą, ale z kompetentnym
i doświadczonym personelem. Jest rzetelna i wiarygodna a przede wszystkim niezawodna.