Kreujemy wartość nieruchomości

O nas

POZNANIA S.A. wraz z Podmiotami powiązanymi tworzy niesformalizowany fundusz, którego głównym obszarem aktywności inwestycyjnej jest szeroko rozumiany rynek nieruchomości.

W długoterminowych projektach realizowane są procesy inwestycyjne, prowadzące do maksymalizacji wartości posiadanych nieruchomości. Procesy te realizowane są przez  POZNANIA S.A. na zasadzie własnego zaangażowania kapitałowego lub operacyjnej obsługi projektów Podmiotów z nią powiązanych.

Tym, co odróżnia POZNANIA S.A. od większości podmiotów działających w branży, jest fakt, że sprzedaż nieruchomości nie stanowi celu, a jedynie narzędzie niezbędne do realizacji celu, jakim jest maksymalizacja wartości portfela nieruchomości.

Maksymalizacja wartości portfela nieruchomości realizowana jest zarówno poprzez zwiększanie wartości nieruchomości będących już w posiadaniu  POZNANIA S.A.  oraz Podmiotów z nią powiązanych, jak  również poprzez włączanie do portfela kolejnych perspektywicznych nieruchomości.

Zatwierdzona na lata 2015–2025 strategia przewiduje podwojenie wartości portfela nieruchomości w tym okresie.

Spośród prawie 500 nieruchomości należących do POZNANIA S.A. i jej Akcjonariuszy te, które już są bądź w najbliższym czasie trafią do sprzedaży, zaprezentowano na stronach internetowych stworzonych dla naszych projektów nieruchomościowych.

Kontakt

POZNANIA S.A.
ul. Winogrady 50
61-659 Poznań

tel. +48 61 646 90 50

kontakt@poznania.pl

NIP 7781467617
REGON 301300841
KRS 0000345107

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 5 000 000 PLN opłacony w całości.